BIZFORMATE

Your way of growing business

Tar ni vara på ert företags affärspotential?

Bizformate jobbar med framtidsfrågor och tillväxt, framförallt skapa lönsamma och effektiva utvecklingsresor tillsammans med kunder för att maximera företagets affär.

 

Uppdragsgivare är ägarerepresentanter och företagsledning. Utgångspunkten är ledningens gemensamma förståelse för framtidsaffären och kraften att genomföra utvecklande beslut och aktiviteter med fokus på förändrat arbetssätt och affär.

 

Vårt team tillför erfarenhet, expertis och resurser att införa en realistisk och dynamisk affärsplan med förankring i ledarskap, medarbetare, organisation och marknad så att "nya" resultat uppstår. Vi utmanar, vägleder, entusiasmerar och tillsammans utvecklar vi strategiskt och operativt strukturer, medarbetare och lönsamma kundupplevelser.

Var finns en lönsam affärsmöjlighet och kan ni ta vara på den?

 • Kundernas förväntan förändras och ni söker hur ni möter dessa, en ny affärsmodell växer fram
 • Otydligheter i ledning och organisation kring vilken affär ni vill och kan göra idag och imorgon, tillväxttakt för låg eller kostsam
 • Dragkamp om resurser, den "nya" eller "gamla" affären!

 

Utmaning att gå från strategiplan till framtidsaffär, känner ni också igen er?

Förändras er organisation och affär i takt med kunders förväntan?

 • Organisationen är bemannad och strukturerad för "gammal" affär
 • Affärsflödena drar mycket kost och bidrar inte till rätt utveckling
 • Styrning och ledning av affärsprocesser stimulerar inte "rätt" affär
 • Digitalisering, gloablitet, CSR, prispress-hänger ni med?

Har ni också utmaning att få affären att lyfta?

 • För få nya kunder och affärer eller låg uppmärksamhet kring er framtid till hög kostnad- vad kan göras bättre?
 • Kraft att genomdriva förändring hos medarbetare och kund saknas
 • Ledningens kompetens att leda framtidens affär behöver lyftas

Bizformate hjälper er transformera affärsförmågan!

 

Ägarens perspektiv

Inför ett förvärv eller omfattande strategiförändring målbeskriver vi önskad affär, bedömer affärsorgansiationens förmåga, samt gör utvecklingsplan med investeringsbedömning. Tillsammans lyfter vi ledningsgruppen.

 

Hjälper ledning att införa strategi och affärsplan

Vi stöttar företagsledning att etablera säljstruktur och kompetens för rätt affärsmodell samt ett affärsfokuserat ledarskap. Genom ledningsgruppens engagemang vägleder vi hela organisationens utveckling samt agerar kravställare på externa partners.

 

Stöttar organisationens och affärens transformering

En förändring är lyckad då kunder och medarbetare erkänner förändring som uppvisar "nya" resultat. Vi stöttar med förändringsledning och insatser för kulturbärande resultat.

Vår mission- smittande försäljning

Vårt mål- nyskapande affärer med positiva resultat i hela organisationen

Ansvar för bolagets affärsförmåga har styrelse, VD och ledningsgrupp. Utmaning är hastighet i förändring samt hur man som företagsledning balanserar utveckling och existerande affär samtidigt. Bizformate hjälper er utveckla affärsförmågan i organisationen så att ni proaktivt möter kritiska utmaningar och tar er an nya trender så som digitalisering, CSR/miljö, globalitet, från anställd till matris, realtidssamhället etc..

 

Vår uppfattning är att bolagets affärer fortfarande görs i mänskliga möten mellan köpare och säljare. Möten som dock har utvecklat innehåll, sker i andra stadier av affräsprocessen samt genom förändrade kanaler. Utveckling mot framtidsaffären görs genom utveckling av medarbetare, organisation och kundrelation i samverkan.

 

Bizformate samlar kompetens och erfarenheter från affärsutveckling under olika sitiuationer i ett bolags utveckling, ex case:

 • Vid strategiförändring från produkt till services affär, design av affärsorganisation för Europa inom ett FG 500 företag.
 • Affärscoach nyckelaffär och ledningsstöd under en recoveryprocess till ett företag i bransch under strukturomvandling
 • Affärsmodellering/Business Canvas i flertalet start up processer, inklusive digital affärsmodellering
 • Landschefsstöd och Programledning av införande av ny affärsstrategi i fyra nordiska länder

 

Våra kollegor och partners tar med sig erfarenhet från olika branscher, utifrån ljnjeroller och som rådgivande projektkonsult med fokus på affärsledning och bolagsutveckling. Vi toppar det med expertis inom förändringsledning.

Esbjörn Wickström är grundare. Med gedigen erfarenhet från affärsutveckling och förändring inom såväl globala storföretag (ex Ricoh, Kyocera, Ericsson), medelstora organisationer (Merkantildata, Däckia) till startups inom den digitala världen guidar han ledningsgrupper och ägare till att ta vara på den verkliga affärspotentialen. I roller som VD, affärsområdeschef, affärsutvecklingsdirektör, säljare/KAM samt inom HR har han i linjen lett utveckling av affär och medarbetare världen över. Under många år var han en central kraft i bygget av ProSales, nordens kanske främsta Managementkonsultföretag inom Commercial excellence.

 

-"Min starka övertygelse är att affärer och människor utvecklas tillsammans genom ett engagerat ledarskap. Ledningens förmåga att enat bjuda in medarbetare och kunder i en affärsresa mot framtiden blandat med känslor, glädje och resultat i vardagen är nyckeln till framgång. Ibland behövs en guide på resan, det är då Bizformate finns till hands."

Bizformate har inte ambitionen att vara störst, bäst och vackrast -bara göra det enklare för er att lyckas med er affär!

Bizformate erbjuder dig att *FESTA tillsammans

 

Som ledning eller styrelse funderar ni på hur ni realiserar er affärsplan. Bizformate gör ett engagerande assessment på affärens förutsättningar och organisations förmåga.Tillsammans tar vi fram diskussionsunderlag för er utveckling framåt.

 

- Genomlysning av affärsplan och organisationens prestation

- 5 djupintervjuer och en timmes ledningsmöte

- Diskussionsunderlag skissas fram med ledningsrepresentant

 

Fyll i dina kontaktuppgifter eller ring för att ta del.

Fast pris och tidplan erbjuds.

 

*FESTA-analys: Förstå, Engagera, Strukturera, Testa, Applicera

 
 
 

BIZFORMATE

Your way of a growing business

info@bizformate.com

+46 733 472 575

Bizformate AB

Sadelvägen 14

17739 Järfälla

Orgnr: 559080-8761